Jesteś tutaj:
Strona główna »
Wydawnictwo »
Partner »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Wydawnictwo

Edukacja w dwóch światach offline i online
"Edukacja jest procesem wielowymiarowym i przebiega na wielu płaszczyznach. Proces ten nie daje się jednoznacznie opisać i wyjaśnić. Jeśli jeszcze przeniesiony jest on do świata wirtualnego, bądź zasoby tego świata włączone zostają w proces edukacji, zadanie to staje się bardzo trudne. Ale żyjąc w dobie internetu naukowcy mają obowiązek poznawać i opisywać jego rolę w edukacji. Taki cel starali się realizować wszyscy autorzy, niezależnie od tego czy dokonywali analiz teoretycznych, czy przedstawiali najnowsze wyniki badań własnych prowadzonych w różnych obszarach z zakresu psychologii internetu i edukacji. Lektura wszystkich tekstów pokazuje, że dychotomia offline i online w odniesieniu do edukacji nie istnieje." dr hab. Barbara Szmigielska
30,00 PLN
Marzenia senne. Geneza i funkcje
"Spanie i towarzyszące mu śnienie jest dobrze znanym każdemu człowiekowi codziennym doświadczeniem. O ile jednak konieczność spania wydaje się czymś tak naturalnym i niezbędnym do życia, jak zaspokojenie głodu, o tyle występowanie w procesie spania marzeń sennych jest od dawna intrygującą człowieka zagadką, nad której rozwikłaniem rozmyśla od zarania dziejów. Śledząc długą drogę wyjaśniania natury i znaczenia marzeń sennych w życiu człowieka można odnieść wrażenie, że postawiono już wszystkie możliwe pytania, i że dano na nie zadowalające odpowiedzi. Książka Barbary Szmigielskiej i Małgorzaty Hołdy pokazuje, jak bardzo przedwczesne i złudne jest to mniemanie.
40,00 PLN
Przyjemnej starości
"Starość nie musi być zła, ani uciążliwa i najlepiej pomyśleć o niej, gdy jest się jeszcze młodym. Takie jest główne przesłanie tej książki, której współautorem jest B.F Skinner (1904-1990), najwybitniejszy psycholog XX w. i twórca eksperymentalnej analizy zachowania. W książce znajduje się wiele rad, dotyczących tak różnych zjawisk jak utrzymywanie kontaktów ze światem, współżycie z ludźmi, sprawność pamięci, myślenia itp.
30,00 PLN
Psychologia zjawisk hipnotycznych
Autorem recenzowanej rozprawy naukowej jest wybitny znawca i badacz hipnozy, mający w tej dziedzinie ponaddwudziestoletnie doświadczenie. Owocem jego zainteresowań naukowo-badawczych hipnozą były opublikowane wcześniej dwie monografie.
40,00 PLN
Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm
Książka stanowi zbiór dokumentów wspólnot religijnych, które współcześnie określa się ogólnym mianem - katolicyzmu.
40,00 PLN
Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławie
Publikowane w tej książce teksty źródłowe zostały po raz pierwszy przełożone na język polski. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że bardzo wyraźnie pokazują jakimi ścieżkami podążała teologia Kościołów wschodnich.
40,00 PLN
Zmierzch i upadek imperium Freuda
"Jest to książka wyjątkowa. Napisana z niezwykłą znajomością przedmiotu, bezkompromisowo i polemicznie. Sposób prowadzenia polemiki przez Eysencka przypomina czasem regułę Hitchcocka, że film kryminalny powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, po czym napięcie ma stopniowo narastać. Eysenck twierdzi, że poznanie prawdy o psychoanalizie wymaga przestrzegania kilku zasad. A jaka jest zasada pierwsza? Oto ona: "Nie wierz niczemu, co zostało napisane o Freudzie i psychoanalizie, szczególnie wtedy, gdy wyszło to spod pióra Freuda lub innych psychoanalityków. Najpierw sięgnij do odpowiednich źródeł i sprawdź, jak wyglądały fakty". Równie otwarcie sformułowane są pozostałe cztery zasady, z których jedna a nie trudno się domyślić dotyczy nikłych dowodów świadczących o skuteczności terapii psychoanalitycznej. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą zabierać głos na temat psychoanalizy." Dr hab. Jerzy Siuta
40,00 PLN
Strona 1 z 1      1