Jesteś tutaj:
Strona główna »
Prawo
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Prawo

Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
Coraz większa ilość zawieranych umów deweloperskich oraz powszechność zjawiska umieszczania w nich przez deweloperów niedozwolonych postanowień umownych, przy jednoczesnym braku regulacji w polskim ustawodawstwie umowy deweloperskiej, a za razem małej ilości opracowań dotyczących klauzul abuzywnych, powodują konieczność opisania tych zagadnień bardziej precyzyjnie. Z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów rynku deweloperskiego, istnieje na polskim gruncie prawa pilna potrzeba stworzenia odrębnej regulacji obejmującej umowę deweloperską. W celu lepszej przejrzystości systemu prawnego, najbardziej pożądane byłoby umieszczenie tych przepisów w Kodeksie cywilnym. Zwiększyłoby to dostępność przepisów, a także podkreśliłoby fakt, iż umowa deweloperska wchodzi w chwili obecnej w podstawowy kanon umów powszechnie zawieranych.
36,75 PLN
Ochrona praw dziecka  – uchodźcy w Europie w latach 2001 – 2006
Celem tej książki jest opisanie aktualnej sytuacji dzieci uchodźców, jak i działalność organizacji na rzecz ochrony ich praw.
31,50 PLN
Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego
Autorka omówiła zasady działania podpisu elektronicznego oraz wskazała korzyści i problemy z nim związane.
36,75 PLN
Prawnoadministracyjne kompetencje Policji
"Recenzowana praca (...) jest pierwsze w piśmiennictwie próbę monograficznej prezentacji "Recenzowana praca (...) jest pierwsze w piśmiennictwie próbę monograficznej prezentacji całokształtu prawnoadministracyjnych kompetencji Policji. (...)
45,00 PLN
Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej
Książka zawiera przegląd dokumentów prawnych i pozaprawnych Unii Europejskiej zawierających odniesienia do leśnictwa w układzie uwzględniającym dziedziny leśnictwa, których te dokumenty dotyczą, a także organy będące autorem tych aktów oraz czas ich powstania (wejścia w życie) – przed i po wejściu Polski do Unii. Może być przydatna dla wszystkich właścicieli i zarządców lasów, nie wykluczając państwowych osób prawnych.
27,00 PLN
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA ŻYCIE. STAN I PERSPEKTYWY
Niniejsza praca jest wynikiem badań, których treść koncentruje się na wybranych zagadnieniach, ukazując szerokie spektrum poglądów na rolę ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń na życie w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań jest reforma systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności ubezpieczenia emerytalne
35,90 PLN
Strona 1 z 1      1