Jesteś tutaj:
Strona główna »
Wydawnictwo »
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Wydawnictwo

Matematyka przy okazji
Dostępne w 24 godziny
Niniejszy zbiór zawiera zadania bezpośrednio związane z sytuacjami z życia codziennego. Uczeń może je rozwiązywać nie tylko na lekcjach matematyki pod kierunkiem nauczyciela, ale także samodzielnie w domu, porównując swoje wyniki z zamieszczonymi w książce odpowiedziami.
23,00 PLN
Mosty Podwieszone i wiszące
Książka składa się z 35 referatów, których autorzy reprezentują różne środowiska tj. firmy projektowe, wykonawców, ośrodki naukowe.
52,00 PLN
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianu zabytkowych konstrukcji drewnianych
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych to praca badacza, projektanta i konserwatora, stąd ma charakter opracowania kompleksowego, a podjęty temat jest aktualny i ważny dla ochrony dziedzictwa architektury i budownictwa drewnianego oraz konserwacji zabytków.
59,00 PLN
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7
Fragment przedmowa do II wydania: W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. „W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...)
21,00 PLN
Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych
Tutuł ten podsumowuje seminarium, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2006, organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
41,00 PLN
Strona 1 z 1      1