Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka »
Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy

Nauki społeczne, demografia, polityka

Cena: 5,00 PLN

Format: 160x230
Liczba stron: 173
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-88700-00-6
Autor: Noga Adam
Język: polski
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oprawa: Miękka


Problematykę bezrobocia podejmuje się w Polsce w ostatnich latach bardzo często, z powodów aż nazbyt dramatycznie oczywistych. Prowadzi się wiele badań naukowych i dyskusji zmierzających do znalezienia sposobów zmniejszania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Niniejsza książka, która jest owocem konferencji naukowej, została wydana przede wszystkim po to, aby pokazać, że konieczna jest radykalna zmiana myślenia w przeciwdziałaniu bezrobociu.

Główną przesłanką nowego podejścia w walce z bezrobociem jest konieczność uwzględnienia wielu czynników, które kształtują sytuację na rynku pracy. Należą do nich przede wszystkim megatrendy: globalizacja, rozwój technologii informatycznych, automatyzacja, wzrost wydajności pracy; w polskich warunkach - również struktura demograficzna społeczeństwa. Do zmiany podejścia w walce z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy w pewnym stopniu przyczyniają się także kontrowersyjne rezultaty polskiej polityki społeczno-gospodarczej oraz słabo zaawansowane procesy zmian strukturalnych i instytucjonalnych.

Jednakże najważniejszymi czynnikami wymuszającymi zmianę modelu tworzenia nowych miejsc pracy są coraz silniej odczuwane zmiany w zakresie popytu na pracę. I to zmiany nie tylko ilościowe, ale głównie jakościowe. Z jednej strony chodzi tu o globalizację wzorców konsumpcji kształtowanej i zaspokajanej przez wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa - z drugiej zaś o coraz bardziej postępującą indywidualizację oraz emancypację popytu na dobra i usługi.

Gdyby Adam Smith miat pisać swoją fundamentalną pracę Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów na początku XXI wieku, to z pewnością rozpocząłby ją od analizy podziału konsumpcji, a nie podziału pracy. Coraz łatwiejsze jest bowiem wykonywanie pracy lepiej wspomaganej technologicznie i w większym stopniu opartej na wiedzy, natomiast trudniejsze jest znalezienie dla niej popytu. I to nie tylko zagregowanego efektywnego popytu, któremu ekonomiści od czasów Keynesa i Kaleckiego poświęcają tak wiele uwagi, lecz popytu coraz bardziej zindywidualizowanego, przeżywającego renesans suwerenności i coraz bardziej możliwego do zaspokojenia przez globalną podaż. W tej sytuacji tradycyjne sposoby tworzenia nowych miejsc pracy mogą okazać się wysoce nieskuteczne...
Warszawa 2003

Ilość

Kontynuuj zakupy   do koszyka
Powiadom znajomego   Pokaż kartę produktu
Dodaj opinię

Klienci, którzy kupili: Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, kupili również:

BILANS PŁATNICZY POLSKI. WYZWANIA I ZAGROŻENIA
Książka zawiera rozważania dotyczące różnych aspektów zwiększającego się deficytu bieżących obrotów płatniczych Polski, pokazuje także jego przyczyny oraz konsekwencje. Kilkunastoosobowy zespół autorski podjął to opracowanie w przekonaniu, że skokowo rosnący deficyt stanowi poważne zagrożenie rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
5,00 PLN
Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością
Geneza tej pracy ma u swoich podstaw dwa wydarzenia. Pierwsze to przypadkowe spotkanie, w czasie którego w rozmowie z dziekanem poważnej uczelni ekonomicznej spotkałem się z pytaniem: "Co to właściwie są te studia nad przyszłością?". Nie kryję, że wstrząsnęło to mną i uwidoczniło zarazem, jak potrzebna jest popularyzacja wiedzy o tej dziedzinie, skoro nawet wśród kadry naukowej może paść takie pytanie.
35,00 PLN
Dyskusja o gospodarce socjalistycznej
Jeden z wniosków natury ogólnej można sformułować bardzo krótko: jak najmniej „widzialnej ręki" w życiu gospodarczym. (...)
35,00 PLN
EDUKACJA EKONOMICZNA
Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. "Polska w gospodarce Światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju"
5,00 PLN
ETYKA I EKONOMIA
Relacje między etyką i ekonomią, a także miejsce komponentu moralnego w działalności gospodarczej coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków życia gospodarczego. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest efektem współpracy ekonomistów, etyków i socjologów.
39,00 PLN
Filozofia kłamstwa
Kłamstwo nie jest czymś zwyczajnym! Jest aktem niezwyczajnym, gorszący i szokującym.
63,00 PLN
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
Podręcznik do nauki modułu: Analiza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przygotowuje uczniów do samodzielnej analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie wybranych mierników: wskaźników zyskowności brutto i netto sprzedaży, wskaźników rentowności kapitałów, wskaźników płynności finansowej.
32,00 PLN
FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA. Zarządzanie
Dostępne w 24 godziny
Podręcznik jest zgodny z obowiązującą podstawą programową; napisany do programu nauczania dla liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjnym, blok tematyczny: funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, moduł: zarządzanie przedsiębiorstwem.
53,60 PLN
FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA. Zarządzanie. Poradnik
Poradnik jest ściśle skorelowany z podręcznikiem: "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarządzanie", wydanym w 2004 roku w dwóch częściach oraz z nowym jednoczęściowym wydaniem z roku 2005.
40,20 PLN
GOW - wyzwania dla polski
OD WYDAWCY Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która jest wynikiem debaty na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich. Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich stanowią niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych. Ponad 120-letnia tradycja kongresów sięga roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników.
39,00 PLN
Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego
Książka stanowi interpretację w kategoriach ekonomiczno-socjologicznych teorii własności funduszy emerytalnych jako rezerwuarów kapitału akcyjnego korporacji.
39,90 PLN
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA EKONOMICZNEGO
Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która jest wynikiem debaty mającej miejsce na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich. Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich traktowane są jako niezwykle ważne wydarzenia dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych.
25,00 PLN