Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki społeczne, demografia, polityka

O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej
Odświeżenie nieco już zapomnianej, ale wciąż aktualnie brzmiącej koncepcji pedagogicznej Rudolfa Steinera. Autor oparł swą metodę wychowania na przekonaniu o konieczności zrozumienia, kim jest człowiek. Doskonała lektura, w której nadal obowiązujące (mimo upływu 90 lat) poglądy przeplatają się z kontrowersyjnym już dziś sposobem myślenia.
18,00 PLN
Obrazy z życia socjologii w Polsce
Socjologia to coś więcej niż idee, teorie i wyniki badań. To także instytucje naukowe, badania, metody oraz ludzie, którzy je stworzyli. O nich jest ta książka. Składa się z kilkunastu rozpraw i szkiców poświęconych życiu socjologii w Polsce, od końca XIX do początków XXI w.
34,50 PLN
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Tematem niniejszej pracy jest prawna problematyka organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Jej istotą jest zaprezentowanie rozwoju pożarnictwa na ziemiach polskich aż do czasów współczesnych. Istotne będzie również zaprezentowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę jednostek organizacyjnych zajmujących się tą dziedziną bezpieczeństwa społecznego.
35,00 PLN
Organizacja wewnętrzna Sejmu
Rozdział I określa zasadę dwuizbowości parlamentu, różnice między Sejmem, a władza wykonawczą oraz zasady wyboru posłów. Rozdział II przedstawia genezę i ewolucje urzędu Marszałka Sejmu, jego wybór, funkcje i uprawnienia jak i również zagadnienia dotyczące powołania i uprawnień Marszałka Seniora.
31,50 PLN
POLACY NA WILEŃSZCZYŹNIE 1990–2012
Czy jest możliwe, aby w Europie Środkowej pewne grupy narodowościowe spotykała dyskryminacja z powodów etnicznych? Na to właśnie pytanie autor niniejszej publikacji stara się odpowiedzieć, stawiając tezę o porzuceniu swoich rodaków przez Polskę na rzecz budowy nowej jakości w stosunkach między Warszawą a Wilnem.
36,00 PLN
POLITYKA GOSPODARCZA A ROZWÓJ KRAJU
Niniejszy tom obejmuje problematykę polityki gospodarczej kształtowania rozwoju Polski oraz podstawowych dylematów i barier rozwojowych - z uwzględnieniem aspektów globalnych oraz związanych z przygotowaniami Polski do strefy euro.
30,00 PLN
Polityka społeczna rządu koalicji SLD – PSL w latach 1993 – 1997.
Treść książki została przedstawiona w ujęciu problemowych, w poszczególnych rozdziałach dominuje zaś układ chronologiczno-rzeczowy.
31,50 PLN
Polska. Ale jaka?
Książka analizuje dylematy polskiej transformacji w ujęciu czołowych przedstawicieli socjologii, politologii, historii i ekonomii (Janusza Tazbira, Edmunda Wnuka-Lipińskiego, Antoniego Z. Kamińskiego, Andrzeja Kojdera, Mieczysława Kabaja i in.).
31,50 PLN
Polski Trybunał Konstytucyjny na tle porównawczym
Duży wpływ na kształt Trybunału Konstytucyjnego w Polsce miały jego odpowiedniki w innych państwach. Jednym z najważniejszych europejskich sądów konstytucyjnych jest austriacki Trybunał Konstytucyjny, który jest jednym z najstarszych na kontynencie. Jego organizacja oraz bogate orzecznictwo stanowią wzór dla tego typu organów w innych państwach.
38,59 PLN
Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych
Dostępne w 24 godziny
Naukowa analiza partyjnych manipulacji wyborczych, rozpatrywanych nie w kategoriach etycznych, ale jako sposób pozyskiwania poparcia i wygrywania wyborów.
59,00 PLN
Strona 3 z 8      1 2 3 4 5 6 7 8