Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki społeczne, demografia, polityka

Widmo przyszłości
Wydany pośmiertnie zbiór ostatnich esejów autora W obliczu końca, naznaczonych pesymizmem końca lat 30. Jego zdaniem, oderwanie współczesnej polityki i kultury od wskazań moralnych popycha cywilizację Zachodu ku coraz głębszemu upadkowi.
33,60 PLN
Wpływ kobiet na politykę państwa na przykładzie Polski i Hiszpanii
Na pewno można stwierdzić zauważalny wzrost obecności kobiet w obszarze życia publicznego oraz postęp w rozwoju podejmowanych działań społecznych zmierzających do poprawy ich statusu. W ostatnich latach, Polska i Hiszpania przeszły szereg znaczących zmian w zakresie zwiększenia i utrzymania odpowiedniej obecności kobiet w obszarze polityki, która obejmuje wiele istotnych kwestii. Ogromna część tych zmian wynika z członkostwa w Unii Europejskiej, która prowadzi politykę równości płci mającą na celu wdrożenie i rozwinięcie polityki krajowej każdego państwa członkowskiego o aspekty równouprawnienia oraz antydyskryminacji.
31,50 PLN
Wspólnota obywatelska w cieniu kapitalizmu
Na poziomie lokalnym możemy obserwować te same procesy i problemy, z którymi współczesny świat boryka się na co dzień w skali globalnej: podziały na gorsze i lepsze obszary miast czy regionów, zanik sfery publicznej, komercjalizacja i prywatyzacja podstawowych usług publicznych (dostęp do kultury, ośrodków ochrony zdrowia), niepewność i rywalizacja w miejscu pracy, likwidacja bezpieczeństwa socjalnego.
32,50 PLN
Współpraca międzynarodowa miast a rozwój lokalny (na przykładzie miasta Krakowa)
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy istnieje związek między prowadzoną współpracą międzynarodową miasta Krakowa z miastami partnerskimi a rozwojem lokalnym, rozumianym w niniejszej pracy jako realizacja celów zawartych w Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 roku.
42,00 PLN
Wstęp do socjologicznej teorii własności
Do niedawna własność nie była przedmiotem odrębnych, godnych uwagi opracowań socjologicznych, chociaż znaczenia własności nie sposób przecenić.
31,50 PLN
Wygrani i przegrani polskiej transformacji
Polska transformacja - w zestawieniu ze zbliżonymi procesami w innych państwach europejskich  - odznacza się nie tylko tym, że to właśnie w Polsce (w Lublinie, Szczecinie i Gdańsku) rozpoczął się proces upadku sowieckiej dyktatury, ale też niezwykłym tempem wychodzenia z kryzysu końca lat osiemdziesiątych i przeorientowania gospodarki ze Wschodu na Zachód.
31,50 PLN
Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance
Rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych spowodowało potrzebę wypracowania mechanizmów które zapewnią, iż menedżerowie będą zarządzać powierzonym kapitałem w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Celem corporate governance jest budowanie wartości dla akcjonariusza przy uwzględnieniu celów interesariuszy. Podstawą takiego wniosku jest przyjęcie za prawdziwe koncepcji interesu spółki rozumianego jako wypadkowa interesów akcjonariuszy oraz założenie, iż cele interesariuszy powinny być uwzględniane na zasadach ogólnych prawa prywatnego.
36,75 PLN
WZROST GOSPODARCZY W POLSCE PERSPEKTYWA ŚREDNIOOKRESOWA
Autorzy książki postawili sobie następujące pytania. Jakie warunki są niezbędne do zapewnienia w Polsce, w średnim okresie, wysokiego tempa wzrostu gospodarczego? Jakie czynniki sprzyjają ich spełnieniu, a jakie okoliczności utrudniają ich realizację? Jakie wiążą się z tym problemy dla polityki gospodarczej? Ażeby odpowiedzieć na te pytania, dokonano wielostronnej analizy różnorodnych czynników, które w okresie kilkuletnim mogą mieć istotny wptyw na tempo wzrostu w gospodarce polskiej.
5,00 PLN
Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Książka o rozgrywkach między Ameryką a Rosją, likwidacji Polskiego Państwa Podziemnego, przygotowaniu planowych aresztowań, sowieckiej akcji dezinformacyjnej na Zachodzie, sowieckich agentach - Brytyjczykach, genialnych kłamstwach Moskwy dla przyjaciół na Zachodzie, procesie Rządu Polski Podziemnej i Komendanta Głównego Armii Krajowej w Moskwie w 1945 r., planach ustrojowych dla III Rzeczypospolitej, samoobronie przed podbojem wewnętrznym, pozbyciu się PSZ przez Rząd Jego Królewskiej Mości.
28,00 PLN
Zagrożenia młodzieży na terenie miejscowości Góra
Wielu młodych ludzi, wkraczając w świat dorosłych, poszukuje nowych wartości – pragnie samodzielnie dokonywać wyborów. Te dążenia są pełne trudu i pomyłek.
31,50 PLN
Strona 7 z 8      1 2 3 4 5 6 7 8