Jesteś tutaj:
Strona główna »
Język »
angielski »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Język

Book of Essays
The book consists of ready essays useful for beginners and advanced English learners.They can be used both by very young students and by the mature ones. It is your perfect help with preparing to English exams of all levels.
25,90 PLN
Check what you know about... (Sprawdź co wiesz o...)
Języków obcych należy uczyć się jak najwcześniej, najlepiej już we wczesnym dzieciństwie. W tak młodym wieku najlepiej jednak uczyć się przez zabawę, niż zapamiętywać słówka i reguły gramatyczne.
18,00 PLN
Combat energy for Polland from shale
Foreword Shale gas represents in both the United States and European Union an important direction in hydrocarbon exploration and production.
33,60 PLN
Commercial Relations Between Arabs and Slavs (9th-11th centuries)
Napisana po angielsku monografia dotyczy stosunków słowiańsko-arabskich w najwcześniejszym okresie (IX-XI w.). Autor wykorzystuje mało zbadane źródła muzułmańskie, arabski i perskie.
49,90 PLN
Current Issues in Foreign Language Teaching and Learning
Tom jest zbiorem artykułów polskich i zagranicznych autorów przedstawiających najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwijania nowych metod nauczania języków obcych. Zawiera m.in.. teksty na temat roli tożsamości nauczyciela i ucznia w procesach kognitywnych, kreatywności, kompetencji interkulturowych, metody projektowej, interdyscyplinarności oraz wykorzystania osiągnięć techniki w nauczaniu.
49,50 PLN
Discourse Linguistics and Beyond. Discourse in Academic Settings
Jest to pierwszy tom wyjątkowej serii będącej owocem współpracy i wymiany międzynarodowej grupy badaczy dyskursu. Składa się z krókich artykułów teoretycznych systematyzujących tematykę badawczą, metodologię i teorię studiów nad dyskursem oraz kilkanaście zwięzłych studiów przypadku ilustrujących konkretne podejścia badawcze i zastosowania modeli teoretycznych.
51,50 PLN
Euscaro-Caucasica Historical and Comparative Studies on Kartvelian and Basque
Wybór prac na temat pochodzenia, struktury i historii języka baskijskiego i jego związków z językami kaukazkimi, autorstwa wybitnego polskiego uczonego, kaukazologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
34,90 PLN
Kwartalnik Control & Cybernetics, nr 3/2008, vol. 37
Numer zawiera prace z teorii regulacji i sterowania, a także teorii głosowania i wyborów oraz analizy danych. *kwartalnik w języku angielskim*
52,50 PLN
New Insights into Language Teaching and Learning Practices
Tom jest zbiorem artykułów polskich i zagranicznych autorów przedstawiających najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwijania nowych metod nauczania języków obcych.
53,50 PLN
Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis
This publication fills a longexisting gap in English historical linguistics by offering a comprehensive account of the semantic development of Old and Middle English synonyms of the term sickness, and an examination of possible conditioning factors leading to the loss of Anglo-Saxon lexical items,presented within the context of previous research on the semantic change in general, and theoretical and practical discussion of English medieval medicine, in particular.
97,44 PLN
Strona 1 z 2      1 2