Jesteś tutaj:
Strona główna »
Rolnictwo, leśnictwo, hodowla
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Rolnictwo, leśnictwo, hodowla

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna – stan obecny i prognoza
Opracowanie zawiera materiały IV Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: I. Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna, II. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej, III. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu, na produkcję i pozyskanie drewna, IV. Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym.
55,00 PLN
Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce
Książka zawiera syntezę badań stanu różnorodności biologicznej lasów w Polsce. Badania te były realizowane w latach 2004-2007 w ramach europejskiego projektu BioSoil Forest Biodiversity, największego przedsięwzięcia związanego z monitorowaniem gleb i różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej.
60,00 PLN
Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030
Opracowanie zawiera materiały III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
60,00 PLN
Uprawa i eksploatacja wikliny
Dostępne w 24 godziny
Uprawa i eksploatacja wikliny
55,70 PLN
Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej na podstawie analiz poliformizmu DNA
Poznanie zmienności genetycznej gatunku na poziomie wewnątrz- i międzypopulacyjnym jest możliwe dzięki identyfikacji osobników i populacji na poziomie molekularnym. Bogactwo puli genowej najczęściej określane jest na podstawie częstości występowania różnych form alleli w genomie. Im bardziej zróżnicowana jest pula genowa gatunku, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnej kombinacji alleli, gwarantujących przeżywalność i przystosowanie do zmian klimatu w przyszłości.
65,00 PLN
Strona 2 z 2      1 2