Jesteś tutaj:
Strona główna »
Rolnictwo, leśnictwo, hodowla
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Rolnictwo, leśnictwo, hodowla

Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich
Publikacja stanowi podsumowanie kilkunastu lat badań i obserwacji procesów hydrologicznych i erozyjnych w rejonie Sudetów. Wieloletnie badania hydrologiczne w zlewniach potoków sudeckich (potoki: Czerniawka, Płóczka i Ciekoń) wykazały negatywne skutki wylesień w obszarach górskich, w postaci zmian w obiegu wody, tzn. zwiększenia odpływu wody ze zlewni, skrócenia czasu formowania się i trwania wezbrań, a także ich zwiększenia. Usunięcie pokrywy roślinnej oraz mechaniczne uszkodzenie gleby przyczyniają się do zwiększenia spływu powierzchniowego i tym samym zapoczątkowania procesów erozyjnych.
31,00 PLN
Huragan w lasach
Dostępne w 24 godziny
Huragan jest dla gospodarki leśnej klęską ekonomiczną o głębokich konsekwencjach finansowych, rynkowych, organizacyjnych, również socjalnych. Dla gospodarzy klęska huraganu to także problem psychologiczny, trauma po zniszczeniu dorobku często całego życia zawodowego. Dla wielu obserwatorów jest „klęską ekologiczną”, która pozostawia „upiorne cmentarzysko drzew” na miejscu tętniącego życiem lasu.
100,00 PLN
Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych
Opracowanie stanowi próbę określenia zależności hydrologiczno-leśnych analizowanych w wieloletnich przedziałach czasowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych i fizjograficznych zlewni. Autor dokonał oceny znaczenia lasu dla obiegu wody w okresie wzrostu temperatury powietrza oraz wpływu lesistości i zróżnicowania warunków siedliskowych w zlewni na ilość i jakość odpływu rzecznego, z uwzględnieniem m.in. opadu atmosferycznego, zasobności drzewostanu, głębokości zalegania wód gruntowych, spadku terenu i jego wystawy.
130,00 PLN
Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość
Opracowanie zawiera materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
40,00 PLN
Mechanizacja ogrodnictwa. Część 1
Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu mechanizacji ogrodnictwa. W przystępny sposób opisano w nim maszyny i narzędzia do uprawy roli, do nawożenia oraz siewu i sadzenia.
62,80 PLN
Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku
Opracowanie zawiera materiały V Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
60,00 PLN
Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych
Poradnik stanowi zbiór praktycznych informacji o lasach prywatnych i jest adresowany do właścicieli lasów gospodarujących na niewielkich obszarach leśnych, w tym przede wszystkim do największej grupy właścicieli lasów jaką są rolnicy. Kolejne rozdziały poradnika pozwalają czytelnikowi zapoznać się z sytuacją lasów prywatnych w Polsce oraz wybranych krajach UE, poznać prawne aspekty gospodarki w lasach prywatnych oraz kwestie związane z zakresem nadzoru nad lasami tej formy własności.
135,00 PLN
Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zarówno ochrony przyrody i odniesienia jej uwarunkowań do prawa unijnego (dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej), międzynarodowych porozumień (konwencje), a także krajowych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).
45,00 PLN
Problemy ochrony przyrody w lasach
Opracowanie zawiera materiały II Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
56,00 PLN
Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich
Publikacja zawiera analizę wyników badań hydrologicznych i erozyjnych prowadzonych w czterech zlewniach leśnych w Sudetach i w Karpatach w kontekście w celu określenia zmian podstawowych czynników bilansu wodnego zlewni, jakości wody i zjawisk erozyjnych wskutek zmian pokrycia roślinnego w warunkach restytucji lasów (Sudety) i w warunkach wymierania lasów (Karpaty) w obszarach dotkniętych klęską ekologiczną. Proces zamierania lasu w Sudetach, zapoczątkowany w końcu lat 70. ubiegłego wieku, na początku lat 80, osiągnął wymiar klęski ekologicznej.
56,00 PLN
Strona 1 z 2      1 2