Jesteś tutaj:
Strona główna »
Podręczniki akademickie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Podręczniki akademickie

Konstrukcje stalowe z rur
W książce omówiono m.in.. Zakres stosowania, zasady obliczania, projektowania i wykonywania stalowych konstrukcji z rur o przekroju kołowym, prostokątnym i kwadratowym.
61,95 PLN
Król - Duch skaldyczna opowieść Juliusza Słowackiego o czasach minionych
Praca nad tą rozprawą jest bezpośrednim wynikiem mojej rozprawy doktorskiej Romantyczne dziedzictwo Północy w twórczości Juliusza Słowackiego, w której rozważania nad Królem Duchem zajmowały istotne miejsce. Pragnę podtrzymać i rozwinąć postawioną uprzednio tezę, o skaldyczności poematu, jego mitycznej strukturze i kreacyjnej roli poety i jego dzieła w tworzeniu mitów utraconych o początku Polski.
60,00 PLN
Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania
Książka dotyczy zagadnień lokalizacyjno-transportowych, należących do zadań optymalizacji dyskretnej.
26,25 PLN
Maszyny rolnicze. Część 2. Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas III i IV technikum o zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa. Polecamy go także studentom rolniczych uczelni technicznych.
36,80 PLN
Meble tapicerowane - Produkcja rzemieślnicza i naprawy
"Meble tapicerowane - Produkcja rzemieślnicza i naprawy" to książka polecana uczniom i nauczycielom szkół zasadniczych, uczestnikom kursów w ZDZ, początkującym tapicerom oraz tapicerom mającym już pewne doświadczenie i pragnącym podjąć działalność gospodarczą w branży tapicerskiej.
37,30 PLN
Mechanik silników spalinowych
W książce omówiono budowę i zasadę działania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym, budowę ich zespołów i części składowych, rodzaje uszkodzeń i zużycia elementów silników oraz sposoby ich wykrywania i usuwania.
46,20 PLN
Modele i metody zarządzania procesem otwartego nauczania zdalnego
Książka poświęcona koncepcji europejskiego systemu edukacyjnego, otwartego i zdalnego nauczania, jakości nauczania, sieciowego środowiska nauczania zdalnego, a także kognitywnego uwarunkowania nauczania zdalnego, organizacji i strukturze systemów nauczania zdalnego, ich standardom i organizacjom nimi się zajmującym, modelom zarządzania systemami nauczania zdalnego, modelom systmów klasy LMS/LCMS, modelowaniu wiedzy w nauczaniu zdalnym, oraz innym zagadnieniom szczegółowym z tego zakresu.
26,25 PLN
Montaż maszyn i urządzeń
Montaż maszyn i urządzeń. Technologia
39,40 PLN
Nowe drogi w andragogice i gerontologii
Książka jest śladem moich podróży naukowych, uczestnictwa w konferencjach na przełomie XX i XXI wieku. Staram się być obecna w życiu naukowym i przekazywać idee, które wydają mi się ważne dla obu dyscyplin - edukacji w trakcie życia i edukacji przez życie.
32,00 PLN
Ochrona budynków przed korozją biologiczną
W książce przedstawiono zagadnienia związane z ochroną budynków przed korozją biologiczną.
61,95 PLN
Strona 2 z 4      1 2 3 4