Jesteś tutaj:
Strona główna »
Podręczniki akademickie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Podręczniki akademickie

Ochrona konstrukcji żelbetowych
Dostępne w 24 godziny
Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów.
40,95 PLN
Podstawy dynamiki budowli
Autorzy przedstawili podstawowe problemy dynamiki budowli, ilustrując je szeregiem przykładów.
54,60 PLN
Podstawy infrastruktury transportu Wydanie drugie poprawione i uaktualnione
Książka przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych)i niestacjonarnych ( zaocznych) kierunek Transport. Również dla studentów innych specjalności, w których transport spełnia istotną rolę (np.logistyka,spedycja)oraz dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami transportu.
35,00 PLN
Projektowanie konstrukcji żelbetowych
W książce omówiono stosowane obecnie w Europie i w Polsce metody projektowania elementów konstrukcyjnych i wybranych ustrojów żelbetowych.
84,00 PLN
Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu
Przedmiotem analizy w tej pracy są relacje między małżonkami. Zagadnienia te były wielokrotnie podejmowane przez różnych autorów. Wielu badaczy starało się scharakteryzować elementy relacji, więzi i ich uwarunkowania. Zasadniczo literatura utożsamia te dwa pojęcia, ich zakresy pokrywają się. B. Łobodzińska twierdzi,że relacje mają źródło w ognisku domowym, gdzie wszyscy czują się bezpiecznie i czerpią siły do tego by stawić czoła tz. "życiu" i problemom, a także dzięki atmosferze domowej mogą się realizować i wzrastać.
20,00 PLN
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia
Dostępne w 24 godziny
W podręczniku omówiono wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego.
52,50 PLN
Romantyczne dziedzictwo północy w twórczości Juliusza Słowackiego
"Autorka zręcznie tropi obecność fragmentów mitów skandynawskich i ich znaczenie w twórczości Słowackiego. Zwieńczeniem jest rozdział o skaldycznym, jak tego chce Donata Dominik-Stawicka, poemacie-Anhellim. Wszystko to pozwala uznać omawianą pracę za prekursorską. Nikt przed nią nie pokazał tak szeroko i wnikliwie pierwiastków skandynawskich w pisarstwie Słowackiego. Pozwoliło to posunąć stan naszych badań nad autorem Kordiana i to w stopniu nad wyraz wysokim
59,00 PLN
Rozpoznania i szkice pedagogiczne.
Praca powstała we współpracy autorów z kilku ośrodków akademickich. Nie jest jednorodna problemowo, ani rodzajowo.
32,00 PLN
Rysunek zawodowy dla stolarza
Dostępne w 24 godziny
Książka do nauki przedmiotu rysunek techniczny i konstrukcje, przeznaczona dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: stolarz.
38,90 PLN
STRUKTURA KATEGORII TEMPORALNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Przedstawiona monografia dotyczy opisu statusu i struktury kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim. Została w niej zaprezentowana struktura morfologiczna kategorii czasu i jej odniesienie do kategorii syntaktycznej, opisany został status kategorii taksis jako złożonej jednostki syntaktycznej, będącej podstawą modelowania wtórnych syntaksemów czasowych w zdaniu.
29,90 PLN
Strona 3 z 4      1 2 3 4