Jesteś tutaj:
Strona główna »
Autor »
Jan Tyszka »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Autor

Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych
Opracowanie stanowi próbę określenia zależności hydrologiczno-leśnych analizowanych w wieloletnich przedziałach czasowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych i fizjograficznych zlewni. Autor dokonał oceny znaczenia lasu dla obiegu wody w okresie wzrostu temperatury powietrza oraz wpływu lesistości i zróżnicowania warunków siedliskowych w zlewni na ilość i jakość odpływu rzecznego, z uwzględnieniem m.in. opadu atmosferycznego, zasobności drzewostanu, głębokości zalegania wód gruntowych, spadku terenu i jego wystawy.
130,00 PLN
Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich
Publikacja zawiera analizę wyników badań hydrologicznych i erozyjnych prowadzonych w czterech zlewniach leśnych w Sudetach i w Karpatach w kontekście w celu określenia zmian podstawowych czynników bilansu wodnego zlewni, jakości wody i zjawisk erozyjnych wskutek zmian pokrycia roślinnego w warunkach restytucji lasów (Sudety) i w warunkach wymierania lasów (Karpaty) w obszarach dotkniętych klęską ekologiczną. Proces zamierania lasu w Sudetach, zapoczątkowany w końcu lat 70. ubiegłego wieku, na początku lat 80, osiągnął wymiar klęski ekologicznej.
56,00 PLN
Strona 1 z 1      1