Jesteś tutaj:
Strona główna »
Format »
165x240 »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Format

Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich
Publikacja stanowi podsumowanie kilkunastu lat badań i obserwacji procesów hydrologicznych i erozyjnych w rejonie Sudetów. Wieloletnie badania hydrologiczne w zlewniach potoków sudeckich (potoki: Czerniawka, Płóczka i Ciekoń) wykazały negatywne skutki wylesień w obszarach górskich, w postaci zmian w obiegu wody, tzn. zwiększenia odpływu wody ze zlewni, skrócenia czasu formowania się i trwania wezbrań, a także ich zwiększenia. Usunięcie pokrywy roślinnej oraz mechaniczne uszkodzenie gleby przyczyniają się do zwiększenia spływu powierzchniowego i tym samym zapoczątkowania procesów erozyjnych.
31,00 PLN
Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny
Tekst częściowo w języku kaszubskim. - Książka zawiera bibliografię prac Ceynowy.
57,75 PLN
Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku
Monografia poświęcona położeniu prawnemu, obyczajowemu i gospodarczemu kobiet w dużych miastach polskich:
44,10 PLN
Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość
Opracowanie zawiera materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
40,00 PLN
O biografii i metodzie biograficznej
Książka wnosi nowe elementy do dyskusji o metodzie biograficznej w naukach społecznych.
29,00 PLN
OBROŃCA WIARY NIECHCIANEJ
Autor niniejszej pracy za cel postawił sobie wnikliwą analizę działalności arcydiakona Nikifora Paraschesa-Kantakuzena (1537-1599) – niestrudzonego obrońcy wiary ortodoksyjnej.
34,00 PLN
Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zarówno ochrony przyrody i odniesienia jej uwarunkowań do prawa unijnego (dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej), międzynarodowych porozumień (konwencje), a także krajowych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).
45,00 PLN
Problemy ochrony przyrody w lasach
Opracowanie zawiera materiały II Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
56,00 PLN
Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna – stan obecny i prognoza
Opracowanie zawiera materiały IV Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: I. Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna, II. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej, III. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu, na produkcję i pozyskanie drewna, IV. Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym.
55,00 PLN
Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej
Książka zawiera przegląd dokumentów prawnych i pozaprawnych Unii Europejskiej zawierających odniesienia do leśnictwa w układzie uwzględniającym dziedziny leśnictwa, których te dokumenty dotyczą, a także organy będące autorem tych aktów oraz czas ich powstania (wejścia w życie) – przed i po wejściu Polski do Unii. Może być przydatna dla wszystkich właścicieli i zarządców lasów, nie wykluczając państwowych osób prawnych.
27,00 PLN
Strona 1 z 2      1 2