Jesteś tutaj:
Strona główna »
Wydawnictwo »
Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Wydawnictwo

Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej
Monografia „Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – obszar euro” jest adresowana do ekonomistów i polityków gospodarczych zajmujących się problematyką międzynarodowej integracji gospodarczej oraz integracją Polski z obszarem euro.
35,00 PLN
Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Możliwość pozyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej na realizację transportowych inwestycji infrastrukturalnych wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Jest ona oceniana przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych. Pozytywny wynik tej oceny stanowi przesłankę do zawarcia umowy o finansowanie projektu. Istotnym obszarem ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, na realizację których beneficjenci ubiegają się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, jest ocena finansowa i ekonomiczna.
39,00 PLN
Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki
W książce zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące rynków usług transportowych i turystycznych oraz zachodzące na nich relacje ekonomiczne. Przedstawiono genezę i rozwój lotniczych przewoźników niskokosztowych i hybrydowych, procesy deregulacji i liberalizacji rynku przewozów lotniczych oraz międzysegmentową rywalizację. Zaprezentowano także wyniki badań wpływu przewozów niskokosztowych na rozwój portów regionalnych i aktywizację ruchu turystycznego, konkurencję pomiędzy lotniskami oraz znaczenie rozwoju turystyki w procesie zwiększenia natężenia ruchu lotniczego w portach regionalnych Polski.
37,00 PLN
Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej
Monografia, przygotowana przez pracowników naukowych kilku uczelni oraz ekspertów spoza środowiska naukowego zawiera wyniki badań nad endo- i egzogenicznymi czynnikami rozwoju regionalnego. Łączy ona rozważania teoretyczne z aspektami praktycznymi rozwoju regionalnego.
37,00 PLN
Strona 1 z 1      1