Jesteś tutaj:
Strona główna »
Ekonomia, biznes, zarządzanie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Ekonomia, biznes, zarządzanie

Specyfika działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w polskim systemie bankowym
Publikacja poświęcona jest działalności SKOK na przykładzie oddziału Centrala Gdynia w latach 2000 – 2003.
36,75 PLN
Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum
Reguł i praktyk stosowanych w metodyce Scrum – prostym procesie stosowanym do zarządzania skomplikowanymi projektami – jest mało, są one proste i łatwe do nauczenia się. Jednak sama prostota tej metody – brak przygotowanych rozwiązań – może okazać się rozbrajająca i spowodować, że ludzie rozpoczynający korzystanie z niej mają skłonność do powracania do starych nawyków i narzędzi zarządzania, uzyskując przez to gorsze rezultaty.
60,90 PLN
Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce
Celem niniejszej pracy jest próba statystycznych analiz regionalnego zróżnicowania podstawowych zmiennych makroekonomicznych, opisujących sytuację na rynku produktu i rynku pracy w Polsce oraz analiza współzależności zachodzących pomiędzy tymi zmiennymi.
5,00 PLN
Targi w gospodarce rynkowej
Strategia marketingowa organizacji pomijająca jej uczestnictwo w targach jest strategią ułomną. Niniejsza praca nie tylko przybliża idee, cele i koncepcje przedsięwzięć targowych, ale głównie dostarcza informacji niezbędnych do oceny szans sukcesu przedsiębiorstwa na targach.
49,00 PLN
Ubezpieczenia przestępstw komputerowych
W pierwszym rozdziale ksiązki autorka przedstawiła pojęcie, historię komputera jego różne ujęcia i definicje, oprogramowanie i rozwój poprzez historię do dnia dzisiejszego.
31,50 PLN
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA ŻYCIE. STAN I PERSPEKTYWY
Niniejsza praca jest wynikiem badań, których treść koncentruje się na wybranych zagadnieniach, ukazując szerokie spektrum poglądów na rolę ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń na życie w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań jest reforma systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności ubezpieczenia emerytalne
35,90 PLN
Uwarunkowania i konsekwencje wyboru systemu kursowego
Problematyka wyboru adekwatnego systemu kursowego jest dobrze opisana w literaturze zagranicznej, jednak temat ten jest mniej rozpoznany w literaturze polskiej.
39,90 PLN
Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło
Z recenzji prof. dra hab. Aleksandra Łukaszewicza: "Jest to monografia uczonego i jego dzieła, napisana według "reguł sztuki" piśmiennictwa z zakresu historii teorii ekonomii oraz historii myśli ekonomicznej (...)
35,00 PLN
Wprowadzenie nowego produktu na rynek telefonii bezprzewodowej przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. na przykładzie usługi GPRS
PTC Sp. z o.o. była pierwszym operatorem telefonii komórkowej w Polsce, który zaproponował klientom wszechstronne i nowatorskie rozwiązania oparte na nowej technologii GPRS.
31,50 PLN
Współczesne koncepcje zarządzania
W wyniku przeobrażeń w otaczającym nas świecie w chwili obecnej organizacje stoją wobec nowych wyzwań - wielkiego kryzysu gospodarczego, którego jeszcze rok temu właściwie nikt się nie spodziewał. Nikt nie jest też w stanie przewidzieć jego skutków. To stale zmieniające się otoczenie wymaga nowego podejścia także w zarządzaniu, wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę, która pozwoli firmom zająć konkurencyjną pozycję na rynku oraz przetrwać w trudnych warunkach.
34,00 PLN
Strona 7 z 8      1 2 3 4 5 6 7 8